Kapat

Sosyal Medya

HEN EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KVKK VERİ SAHİBİ TALEP FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VERİ SAHİBİ TALEP FORMU

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu (‘Form’), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamında veri sahiplerinin, HEN EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında da belirtilen haklarını kullanmak amacıyla yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla HEN EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından oluşturulmuştur.

Veri sahiplerinin bu haklarını kullanmak üzere HEN EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye başvuru yapmak istemesi durumunda işbu Formun, eksiksiz olarak doldurulmasının ardından imzalanarak aşağıdaki yöntemlerden birinin aracılığıyla HEN EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ye ulaştırılması gerekmektedir:

  1. Kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte HEN EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye bizzat başvuru yapılmalı ve Form bu başvuru esnasında imzalanmalıdır.
  2. Form, noter kanalı ile HEN EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland B No: 114 B İç Kapı No:13 Sarıyer / İstanbul/Türkiye

Form, erogluinsaat@hs03.kep.tr adresine veri sahibine ait KEP vasıtasıyla iletilmelidir

1.         Veri Sahibine Yönelik Bilgiler

Lütfen başvuruların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla talep edilen bilgileri temin ediniz.

Ad ve Soyad :
TC Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon Numarası :
E-posta :

 

Lütfen aşağıda belirtilenlerden HEN EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ilişkinizi en uygun şekilde tanımlayan seçeneği işaretleyerek aşağısında bulunan serbest metin alanına bu ilişkinin devam durumunu, sona ermiş olması durumunda ilişkinin vuku bulduğu periyodu ve varsa irtibatta olunan müdürlük veyahut ta şube bilgisini detaylandırınız.

Müşteri Çalışan Çalışan Adayı
Tedarikçi Acente Ziyaretçi
Diğer (………………………………………………………………………………………………………)

 

 

 

 

2.         Veri Sahibinin Talebine Yönelik Bilgiler

Lütfen kişisel verilerle ilişkili talep veya taleplerinizi aşağıdaki listeden işaretleyiniz.

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi almak istiyorum.
Kişisel verilerimin işlenme amacını öğrenip bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi almak istiyorum.
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istiyorum.
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.
Düzeltme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.
Silme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.
Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhine bir sonuç ortaya çıktığını düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

Yukarıdaki listede yaptığınız işaretlemeye istinaden ek bilgi gerektiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki serbest metin alanını kullanınız.

 

3.         Başvurunun Sonuçlandırmasına Yönelik Bilgiler

BİM talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracak olup, 1. Bölümde sağladığınız adres ve e-posta bilgilerine istinaden postalama yoluyla veyahut ta dijital ortam aracılığıyla geri dönüş sağlayacaktır. Geri dönüşün sağlanacağı bu kanallar arasından özel bir tercihiniz varsa lütfen aşağıda belirtiniz.

Geri dönüşün posta kanalıyla yapılmasını istiyorum.
Geri dönüşün e-posta kanalıyla yapılmasını istiyorum.

 

Talebin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde HEN EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İşbu Form’ da belirttiğiniz başvuruyu sonuçlandırabilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

4.         BEYAN

İşbu Form’ da belirtmiş olduğum KVKK özelindeki taleplerime ait bu başvurumun değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim.

Veri Sahibinin Adı ve Soyadı :
Tarih :
Veri Sahibinin İmzası